PályázatJELENLEG NINCS AKTÍV PÁLYÁZAT!

 

 

Korábbi pályázatok:

 

Nézz a kupac alá! - Kreatív Kapmány Pályázat

Te nem lennél zavarban, ha bennégnél az avarban? - Kreatív Kampány Pályázat

Segítsünk, hogy minél többen átérjenek! – Kreatív Kampány Pályázat

 

 


Fotópályázat figyelő

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A Sünbarát előzetes értesítés nélkül is jogosult a pályázatot időlegesen szüneteltetni. A Pályázó a nevezésével kijelenti, hogy az általa történő bármely bejegyzés jogi háttere tisztázott, azaz többek közt jogszabályba nem ütközik, bűncselekményre való felhívást nem tartalmaz, személyiségi jogot vagy közerkölcsöt nem sért, állami vagy szolgálati titkot nem tartalmaz, és annak alapján harmadik fél sem a Pályázóval, sem pedig a Pályázat Kiírójával szemben semmilyen jogszerű igénnyel nem léphet fel. A Pályázat Kiírója az esetlegesen felmerülő a szerzői művekkel kapcsolatos bármely kötelezettségek tekintetében a felelősségét teljes egészében kizárja. A Pályázó vállalja, hogy a jelen pontban meghatározottak megsértése kapcsán felmerülő bármely követelést, igényt közvetlenül megtérítenek a követeléssel, igénnyel fellépő részére. A Pályázat Kiírója fenntartja a jogot, hogy diszkvalifikálja és/vagy kizárja a pályázatból azokat a pályázókat, akik a Részvételi feltételekben foglaltakat közvetlenül vagy közvetetten megváltoztatták, áthágták, nem feleltek meg szabályainak. A pályázók ezúton lemondanak minden olyan jogukról, hogy bármelyik bíróság útján érvényesítsék vagy támadják meg a pályázattal vagy a részvételi feltételekkel kapcsolatos vagy azokból eredő, illetve azok következtében felmerülő bármely követelést vagy kérdést, akár szerződéses rendelkezésen, akár szerződésen kívüli károkozáson alapul.