sünökről sünbarátoknak sünbarátoktól

Segítsünk, hogy minél többen átérjenek!

Pályázat kiírói és elbírálói: a SunBarat.hu, az MTTE Civil Társaság, és a Magyar Madármentők Alapítvány

Pályázat hírei /eredményei: http://sunbarat.hu/palyazat

Nevezés: 2012. június 1.-ig

Pályázók köre: magánszemélyek, családok, baráti társaságok

Pályázat témaköre: Olyan alkotásokat várunk amik az elgázolt sünikre, a balesetek elkerülésének vagy megelőzésének a lehetőségére hívja fel a társadalom figyelmét. Minél kreatívabb, elgondolkoztatóbb, ütősebb és megragadóbb az ötleted mi annál jobban fogjuk értékelni. 

A pályázaton való részvétel feltételei: hogy saját készítésű kreatív tervekkel lehet pályázni ez lehet banner, fotó, vers, novella, riport, cikk, videó, animáció, flasmob, ezek kombinációja vagy egyéb figyelemfelkeltő eszköz, akció is. 

A beküldött pályázatnak az alábbi információkat kell tartalmazni: 

  • a pályázó személy(ek) nevét
  • a pályázó e-mail címét, (ha nem azonos azzal, ahonnan a pályázat érkezik)
  • a pályázó telefonszámát (nem kötelező de érdemes megadni, mert ezen értesítünk ha te nyersz)
  • a nevezett alkotást csatolva, amennyiben ez túl nagy file, akkor azt a forrást ahonnan letölthető (csak PC-s formátumban érkező anyagokat tudunk kezelni, ezért ha nem ilyet készítesz kérjük konvertáljad)

 

Az e-mailnek a tárgya ez legyen: Segítsünk, hogy átérjenek!

A nevezéseket az info@torpesun.hu címre várjuk!


Díjak: 

Az első helyezett részére: 2 felnőtt és 2 gyerek belépőjegy az állatkertbe

A második helyezett részére: 2 felnőtt és 1 gyerek belépőjegy az állatkertbe

A harmadik helyezett részére:  1 felnőtt és 2 gyerek belépőjegy az állatkertbe

 

A pályázat díjait a kampány fő támogatója a Budapesti Állat és Növénykert ajánlotta fel.

 

Eredményhirdetés: Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására a 2012. június 9.-én a SünDAY2 rendezvényen fog sor kerülni. 

Közzététel: A színvonalas kampányelemeket megjelenítjük a kiíró szervezetek honlapjain, Facebook oldalain és a kampányhoz csatlakozó társ médiumokban is.

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Az MTTE Civil Társaság előzetes értesítés nélkül is jogosult a pályázatot időlegesen szüneteltetni. A Pályázó a nevezésével kijelenti, hogy az általa történő bármely bejegyzés jogi háttere tisztázott, azaz többek közt jogszabályba nem ütközik, bűncselekményre való felhívást nem tartalmaz, személyiségi jogot vagy közerkölcsöt nem sért, állami vagy szolgálati titkot nem tartalmaz, és annak alapján harmadik fél sem a Pályázóval, sem pedig a Pályázat Kiírójával szemben semmilyen jogszerű igénnyel nem léphet fel. A Pályázat Kiírója az esetlegesen felmerülő a szerzői művekkel kapcsolatos bármely kötelezettségek tekintetében a felelősségét teljes egészében kizárja. A Pályázó vállalja, hogy a jelen pontban meghatározottak megsértése kapcsán felmerülő bármely követelést, igényt közvetlenül megtérítenek a követeléssel, igénnyel fellépő részére. A Pályázat Kiírója fenntartja a jogot, hogy diszkvalifikálja és/vagy kizárja a pályázatból azokat a pályázókat, akik a Részvételi feltételekben foglaltakat közvetlenül vagy közvetetten megváltoztatták, áthágták, nem feleltek meg szabályainak. A pályázók ezúton lemondanak minden olyan jogukról, hogy bármelyik bíróság útján érvényesítsék vagy támadják meg a pályázattal vagy a részvételi feltételekkel kapcsolatos vagy azokból eredő, illetve azok következtében felmerülő bármely követelést vagy kérdést, akár szerződéses rendelkezésen, akár szerződésen kívüli károkozáson alapul.